Witamy

Ogłoszenia

Kontakt

Kim jesteśmy

Historia świetlicy

Program zajęć

Wydarzenia       i zdjęcia

 

 

 

 

PROGRAM I GODZINY ZAJĘĆ 

 

* Dla dzieci wieku od 5 do 12 zajęcia        

 9 lutego 2014 roku

* Dla dzieci wieku od 12 do 16 zajęcia  

 2 lutego 2014 roki i 16 lutego 2014 roku

* Dla kobiet zajęcia

23 lutego 2014 roku 

 

 

 

 

Zajęcia odbywają się w godz. 17:00-20:00

 

 

 

         Pragniemy również wszystkich zawiadomić, że dzieci biorące udział w zajęciach świetlicy mają możliwość uczestniczyć w kółkach zainteresowań:

              * plastyczne  

              * prac ręcznych  

              * kulinarne

              * muzyczne (chórek, gitary, organy)

       Jednocześnie informujemy, że na każdym zajęciu dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach biblijno-muzycznych, na których poznają prawdy biblijne, które nauczą ich żyć na co dzień z Bogiem, i pokonywać z Nim trudności dnia codziennego z którymi może spotkać się w szkole, pracy czy rodzinie.

 

        Osoby uczestniczące w świetlicy, oprócz zajęć systematycznych, mogą wziąć udział w  zorganizowanych wycieczkach, imprezach i świętach, o których będziemy zawiadamiali Państwo na bieżąco.

TAK WIĘC, WSZYSTKICH  ZAPRASZAMY !!!!

 

  

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                          Copyright ©2000-2014 Web Master